Normy ochronne rękawic roboczych
Normy ochronne rękawic roboczych

Rękawice robocze a rękawice ochronne

Bardzo często te dwa terminy, podobnie jak odzież robocza i odzież ochronna, stosowane są zamiennie. Jest to jednak dosyć duży błądRękawice robocze nie posiadają parametrów chroniących dłonie. Stosowane są w przypadku prac gdzie dłonie mogą ulec co najwyżej ubrudzeniu. Dlatego też tego typu rękawiczki to dobry wybór do pracy w domowym warsztacie lub ogrodzie.

Rękawice ochronne natomiast mają za zadanie chronić dłonie przed wieloma niebezpiecznymi czynnikami mechanicznymi lub chemicznymi. Wszystkie rękawice tego typu muszą spełniać wymagania normy ogólnej PN-EN 420+A1:2012

Kategorie ryzyka oraz Parametry Ochronne

Rozporządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej (ŚOI) 2016/425 wprowadza trzy następujące kategorie ryzyka:

 • Kategoria I – rękawice tej kategorii powinny być stosowane tylko w przypadku minimalnego ryzyka. Użytkowanie tego typu rękawiczek ma na celu poprawę komfortu pracy, zapobiegnięcie ubrudzenia rąk czy też uchronienie się przed drobnymi otarciami lub skaleczeniami. Do tej kategorii należą rękawice robocze stosowane głównie w przydomowych warsztatach, pracach ogrodowych, lub gospodarczych.

 

 • Kategoria II - do tej kategorii zalicza się rękawice stosowane w przypadku prac o średnim ryzyku. Rękawice ochronne tego typu zapewniają ochronę przed przecięciem, przekłuciem, lub ścieraniem. Rękawice skórzane oraz rękawice powlekane są zaliczane do tej kategorii.

 

 • Kategoria III – rękawice ochronne zaliczane do trzeciej kategorii ryzyka muszą spełniać bardzo wyśrubowane normy ochronne. Stosowane są w przypadku bardzo poważnego zagrożenia zdrowia, a nawet życia – w pracach przy wysokim napięciu, czy też przy pracy z silnożrącymi substancjami chemicznymi.

W zależności od tego, przed jakimi zagrożeniami rękawice mają chronić użytkownika parametry ochronne są inne. Z reguły parametry te określane są liczbami. Kolejność oznaczeń na rękawicy danego typu zawsze jest niezmienna. Np. na rękawicach antyprzecięciowych na drugiej pozycji zawsze znaleźć można parametr odporności na przecięcie, a na pozycji trzeciej parametr odporności na rozerwanie.

Norma EN 388 - Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi

Rękawice antyprzepięciowe oznaczone normą EN 388 należą do kategorii II lub kategorii III. Stosowane są w pracach gdzie dłoń narażona jest na uszkodzenia mechaniczne, takie jak:

 • Ścieranie w skali 0-4
 • Przecięcie w skali 0-5
 • Rozerwanie w skali 0-4
 • Przekłucie w skali 0-4

Oczywiście kolejność parametrów zawsze jest taka sama. Od pewnego czasu występuje również dodatkowy parametr P – odporność na uderzenie.

Oznaczenie EN 388 - rękawice robocze

EN 511:2009 - Ochrona przed niską temperaturą

Rękawice posiadające oznaczenie normą PN-EN 511:2009 stosowane są do pracy w miejscach, gdzie dłoń narażona jest na uszkodzenie wskutek działania zimna konwekcyjnego oraz kontaktowego do -50°C. Piktogram dotyczący tej nomy przedstawiany jest z trzema cyframi:

 • Odporność rękawicy na zimno konwekcyjne w skali 0-4
 • Odporność na zimno kontaktowe w skali 0-4
 • Przepuszczanie wody – 0: woda przenika po 30 minutach lub 1: woda nie przenika

rękawice robocze odporne na zimno

Norma EN 407:2007 - Ochrona przed wysoką temperaturą

Rękawice oznaczone normą EN 407:2007 należą do Kategorii III. Stosuje się je w pracy gdzie dłoń narażona jest na działanie wysokiej temperatury i/lub ognia. Stopień ochrony rękawic tego typu określa się na podstawie sześciu parametrów:

 • Możliwość zapalenia - ile czasu po usunięciu płomienia z rękawicy materiał nadal się pali. Szwy rękawicy określonej normą EN 407 nie mogą ulec poluzowaniu po czasie płonięcia do 15 sekund (skala 1-4)
 • Ciepło kontaktowe - parametr ten określa czas liczony w sekundach, który musi upłynąć do wystąpienia progu bólu przy danej temperaturze (skala 1-4)
 • Ciepło konwekcyjne - czas o jaki rękawica robocza jest w stanie opóźnić przenikanie ciepła płomienia (skala 1-4)
 • Promieniowanie cieplne - o jaki czas rękawica ochronna opóźnia przenikanie ciepła ze źródła promieniowania cieplnego (skala 1-4)
 • Odporność na drobinki metalu - jaka liczba kropel płynącego metalu jest potrzebna do podniesienia temperatury we wnętrzu rękawicy o 40°C 
 • Odporność na dużą ilość płynnego metalu - jaka ilość płynnego metalu byłaby potrzebna, aby uszkodzić folię PCW, która symuluje ludzką skórę, za próbką materiału badanej rękawicy (skala 1-4)

rękawice robocze ochrona przed ciepłem

Norma EN 374 - Ochrona przed zagrożeniami biologicznymi i chemicznymi

Piktogram poniżej ma parametry ochronne na wskazane czynniki, na których działanie rękawica jest odporna.

 • A – Metanol                   
 • B – Aceton
 • C – Acetonitryl
 • D – Dichlorometan
 • E – Dwusiarczan węgla
 • F – Toluen
 • G – Dietyloamina
 • H – Tetrahydrofuran
 • I – octan etylu
 • J – N-heptan
 • K – Wodorotlenek sodu 40%
 • L – Kwas siarkowy 96%
 • M – Kwas azotowy 95%
 • N – Kwas octowy 99%
 • O – Wodorotlenek amonu 25%
 • P – Nadtlenek wodoru 30%
 • S – Kwas fluorowodorowy 40%
 • T – Formaldehyd 37%

 

Ponadto rozróżnia się trzy typy rękawic ochronnych z normą EN 374:

 • EN 374/Typ A: czas przenikania min. 30 minut co najmniej w przypadku 6 chemikaliów z listy
 • EN 374/Typ B: czas przenikania min. 30 minut dla co najmniej 3 chemikaliów
 • EN 374/Typ C: czas przenikania min. 10 minut dla jednej substancji

rękawice robocze EN 374

Norma EN 374 - 5 Zapewnia  ochronę przed bakteriami, grzybami, oraz wirusami. Rękawice muszą uzyskać pozytywny wynik w badaniu przenikania zgodnie z normą EN 341-2:2015. Jeśli rękawice uzyskają pozytywny wynik w badaniu ISO 16604:2004 (metoda B) można je zaklasyfikować jako chroniące przed wirusami i grzybami.

 

Norma EN 10819 - Ochrona przed uszkodzeniami spowodowanymi przez drgania

Rękawice należące do tej normy ochronnej zaliczane są do kategorii III. Używa się ich przy pracy z maszynami takimi jak młoty pneumatyczne, ubijaki czy prasy. Stosowanie odpowiednich rękawic antywibracyjnych jest kluczowe, gdyż drgania mechaniczne mogą wywołać:

 • Zaburzenia czucia dotyku w dłoniach
 • Drętwienie kończyn górnych
 • Zniekształcenie szpar stawowych

rękawice robocze antywibracyjne

Norma EN61340 - rękawice ESD

Noma ta określa wymagania dotyczące materiałów, które mają styczność z elementami podatnymi na wyładowania elektrostatyczne. Bardzo ważne jest stosowanie tego typu rękawic w przemyśle elektronicznym, lub niektórych pracach laboratoryjnych. Więcej na temat ESD możecie znaleźć we wpisie Buty robocze ESD – dla kogo ?

W naszym sklepie BHP Tres zaopatrzysz się we wszystkie wymienione wyżej rękawice robocze i ochronne. W naszym asortymencie oprócz szerokiej oferty rękawic zaopatrzysz się w szeroki zakres asortymenty i artykułów BHP. Duży wybór butów roboczych czy ochronników słuchu sprawi, że każdy znajdzie coś dla siebie!

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl